Langå Idrætsklub

LIK General forsamling!

Sæt ❌ i kalenderen 🖌

 

Langå Idrætsklub’s Ordinære Generalforsamling

Onsdag d. 28. februar kl. 19.00 i klubhuset.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Beretning ved Formanden
  • Beretning fra Udvalgsformænd
  • Godkendelse af regnskab
  • Indkommende forslag
  • Valg til Bestyrelsen
  • Eventuel

 

Eventuelt:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag 21. februar! (formand@langaa-ik.dk)

 

Nuværende bestyrelse:

Formand: Karsten Thorsen (på valg)

Næstformand: Bent Kjeldsen (på valg)

Senior Formand: Torben Pedersen (på valg)

Senior Hjælper: Jørgen Rasmussen

Senior Hjælper: Gustav Månsson (på valg)

Oldboys Formand: Leif Spencer

Ungdomsformand: Jesper Pugholm

Ungdomsassistent: Michael Lilholt

Kassere: Michal Kellberg

Suppleanter: 1. Ole Kristensen . 2. Nikolaj Hansen (begge på valg)

Revisorer: Ejner Svane (på valg) og Kent Amdisen.

 

Vi gør opmærksom på at der inden mødet er afstemning om vedtægtsændringer. Beskrivelse tilknyttet æresmedlemmer ønskes ændret.

Kom og støt op omkring klubben ⚽️ Vi sørger for en god forplejning 😉

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Langå IK