Langå Idrætsklub

Historie

Forord:

Langå Idrætsklub, LIK er en fodboldklub med mange års stolte traditioner. Klubben et levende bevis på overlevelsens kunst i skiftende tider med op- og nedgange. I dag er klubben stadig et stort samlingspunkt for byens unge mennesker. Antallet af ungdomsmedlemmer, vidner i sig selv om, hvor stor social betydning klubben har.

Er du aktiv interesseret kan klubben tilbyde seriefodbold på højt plan eller fodbold på hyggeplan. I ungdomsrækkerne har klubben hold i alle aldersgrupper. Her tilbydes spillerne godt kammeratskab samt engagerede trænere og ledere. Klubben byder alle aktive, tilskuere, forældre samt sponsorer velkommen i LIK.

Historisk tilbageblik:

Den første fodboldklub i Langå blev stiftet i maj 1902, og et par måneder efter sin start blev den tilsluttet den daværende skytteforening under navnet Langå Skytte og Idrætsforening. Samarbejdet varede til 1909, hvor fodboldspillerne brød ud og dannede deres egen forening, der kom til at hedde Langå Idrætsforening.

I 1921 stiftedes en atletklub, der blev en slem konkurrent til idrætsforeningen. Ved et møde tirsdag den 17 februar 1924 på Hotel Langå, blev det ved en afstemning med 36 stemmer for, og 18 stemmer imod, vedtaget en sammenslutning af de to foreninger, og Langå Idrætsklub var stiftet. LIK tilmelder sig straks Jydsk Boldspil Union.

En skelsættende begivenhed for klubben sker i året 1926, hvor man af Langå Borger og Håndværkerforening erhverver 3,5 tdr. land jord til indretning af sportsplads. Efter en kæmpe indsats både økonomisk og arbejdsmæssigt ved frivillig arbejdskraft, kunne klubben med stolthed 11 år senere den 20 juni 1937, indvie sit eget nye stadion. I 1927 havde man allerede opført et omklædningsskur i tømmer og brædder på sokkelstensfundament.

Klubhuset, som det hed i daglig tale, skulle blive klubbens samlingssted i de næste 27 år, indtil man i 1954 kunne tage et nyt moderne selvopført klubhus i brug. En meget stor beslutning for klubben tages i foråret 1961, da man overdrager hele sit selvejede idrætsanlæg til kommunen. Denne forpligter sig til, inden for rimelige grænser, at stille et tilsvarende stadionanlæg til rådighed for klubben såvel til træning som til kampe.

På det sportslige område startede klubbens første hold i 1924 i J.B.U. s B-række, rykkede i A-rækken i 1929 og i mellemrækken i 1933. Allerede i 1935 måtte man tilbage til A-rækken, for at vende tilbage til M-rækken i 1938. Herefter fulgte nok den stærkeste periode i klubbens 75 årige historie. I 1940 vinder klubben Randers Cup for mellemrække hold og bliver i årende 1941 og 1943 kredsvindere men taber oprykningskampene til den jydske mesterrække til Hobro 4-5 og i 1943 til Vejgaard 0-3. Ved J.B.U. s nye kredsinddeling i 1951 indplaceres LIK i den lille mesterrække sikkert klubbens højeste niveau nogensinde. Her blev det kun til 2 sæsoner og tilbage til mellemrækken indtil 1958, hvor en ny kredsinddeling fandt sted, og LIK var nu i serie 2. Derefter fulgte jævne resultater gennem tresserne indtil klubben måtte rykke ned i serie 3 i 1972 for at slutte med den ydmygende nedrykning til serie 5 i 1975.

Klubben har kæmpet hårdt i mange år for at genvinde tidligere tiders niveau, men efter to korte ophold i serie 2 i 1984 og i 1995, er det nu umiddelbart før 75 års jubilæet den 17 februar 1999 igen lykkedes at spille klubben i serie 2. Chancerne for at opholdet denne gang bliver af længere varighed synes ganske gode. LIK råder over et tidssvarende stadionanlæg, et godt spillemateriale, en stor og lovende ungdomsafdeling samt mange dygtige ledere. Det er således en i 1999 tilfreds 75 års jubilar, der ser fremtiden optimistisk i møde.

 

Af Arne Fisker