Langå Idrætsklub

Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling onsdag d. 22. februar kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  1. Bestyrelsesmedlemmer (5 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
 7. Eventuelt
  1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag 15. februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                 Karsten Thorsen

Næstformand:                         Michael Kellberg (På valg)

Senior Formand:                     Torben Pedersen

Senior Hjælper:                       Gustav Månson

Oldboys Formand:                  Leif Spencer  (På valg)

Ungdomsformand:                 Jesper Pugholm (På valg)

Ungdomsassistent:                 Brian Steffensen (På valg)

Ungdomsmedhjælper:          Rene Amby (På valg)

Kasserer:                                  Bent Kjeldsen

Menige Suppleanter:         1. Kent Amdisen

.                                             2. Nikolaj Hansen

Revisorer:                                Ejner Svane

.                                                 Jørgen Rasmussen

Bestyrelsen

Langå IK