Langå Idrætsklub

Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling tirsdag d. 22. februar kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  1. Bestyrelsesmedlemmer (4 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
 7. Eventuelt
  1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag 15. februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                 Morten Laursen (På valg)

Næstformand:                         Michael Kellberg

Senior Formand:                     Leif Spencer (På valg)

Senior Hjælper:                       Ole Kristensen (På valg)

Oldboys Formand:                  Leif Spencer  (På valg)

Ungdomsformand:                 Brian Steffensen

Ungdomsassistent:                 Jepser Pugholm

Ungdomshjælper:                   Nikoline Anderson (På valg)

Ungdomsmedhjælper:          Rene Amby

Kasserer:                                  Flemming Lilleør (På valg)

Menige Suppleanter:         1. Gustav Månsson (På valg)

.                                             2. Nikolaj Hansen (På valg)

Revisorer:                                Bent Kjeldsen (På valg)

.                                                 Jørgen Rasmussen (På valg)

Bestyrelsen

Langå IK

www.langaa-ik.dk