Langå Idrætsklub

HUSK AT MEDBRING ET NEGATIV COVID-19 TEST SVAR

Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling torsdag d. 10. juni kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  1. Bestyrelsesmedlemmer (5 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
 7. Eventuelt
  1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag 3.juni (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                   Morten Laursen

Næstformand:                          Jan Mørup (På valg)

Senior Formand:                     Ole Kristensen

Oldboys Formand:                   Jørgen Rasmussen (På valg)

Ungdomsformand:                  Brian Steffensen (På valg)

Ungdomsassistent:                  Nikolai J. Kristensen (På valg)

Ungdomshjælper:                    Nikoline Anderson

Kasserer:                                    Flemming Lilleør

Pedel stadion ansvarlig:          Bent Kjeldsen (På valg)

Menige Suppleanter:         1. Gustav Månsson (På valg)

      1. Nikolaj Hansen (På valg)

Revisorer:                                 Charlotte Skousen (På valg)

                                                   Karsten Thorsen (På valg)

Bestyrelsen

Langå IK

www.langaa-ik.dk