Langå Idrætsklub

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik for Langå Indrætsklub

Nedenstående politik er formidlet til klubbens ledere, trænere og bestyrelse, som alle vil bidrage til at overholde den og hjælpe til, at alle børn og unge som opholder sig på klubbens arealer får et fornuftigt forhold til alkohol.

Alkoholpolitik

  • Trænere og ledere er orienteret om klubbens alkoholpolitik
  • Bestyrelsen forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves
  • Bestyrelsen forventer, at trænere, holdledere, forældre eller andre, der kører til kampe og stævner møder ædru og ikke indtager alkohol i det tidsrum, de er sammen med og/ eller kører med børnene
  • Bestyrelsen forventer, at seniorspillernes indtagelse af alkohol før eller efter kampen ikke medvirker til spirituskørsels

Salg og udskænkning af alkohol

  • Der serveres ikke stærkere alkohol i klubben end øl og vin og dette kun til personer over 18 år som har ærinde i klubben fx som tilskuer til en kamp, træner, eller spiller.
  • Der skiltes ved salgsområdet om at vi ikke sælger alkohol til personer under 18 år og er forpagteren af kiosken i tvivl om en kunde er myndig, skal billede-ID forevises.
  • Der skænkes ikke alkohol til i forvejen berusede personer, og det er op til kioskens forpagter at vurdere hvornår udskænkningen ophører.
  • Der reklameres ikke for salg af alkohol nogle steder på klubbens arealer eller i klubhuset.
  • I forbindelse med specielle arrangementer i klub regi, kan der dispenseres for ovenstående, men der udskænkes aldrig til unge under 18
  • Alle over 18 år kan nyde alkohol.