Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlemmer (5 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
 7. Eventuelt
  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 24.februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand:
Jan Mørup (På valg)

Næstformand:
Morten Laursen

Senior Formand:
Ole Kristensen

Oldboys Formand:
Jørgen Rasmussen (På valg)

Ungdomsformand:
Torben Pedersen (På valg)

Ungdomsassistent:
Brian Steffensen (På valg)

Ungdomshjælper:
Peter Brix

Kasserer:
Flemming Lilleør

Pedel stadion ansvarlig:
Bent Kjeldsen (På valg)

Menig Suppleanter:
Nikolaj Hansen (På valg)
Gustav Månsson (På valg)

Revisorer:
Charlotte Skousen (På valg)
Karsten Thorsen (På valg)

Bestyrelsen

Langå IK