Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlemmer (4 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
 7. Eventuelt
  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 23.februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                       Jan Mørup

Næstformand:                                                         Morten Laursen (På valg)

Senior Formand:                         Ole Kristensen (På valg)

Oldboys Formand:                     Jørgen Rasmussen

Ungdomsformand:                    Brian Steffensen

Ungdomsassistent:                   Nikolai J. Kristensen

Ungdomshjælper:                     Nikolaj T. Hansen (På valg)

Kasserer:                                       Flemming Lilleør (På valg)

Pedel stadion ansvarlig:           Bent Kjeldsen

Menig Suppleanter:                  Nikolaj Hansen (På valg – pt. i bestyrelsen)

Gustav Månsson (På valg)

Revisorer:                                     Charlotte Skousen

Karsten Thorsen

Bestyrelsen

Langå IK

www.langaa-ik.dk