Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling Torsdag d. 25. februar kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlemmer (4 på valg)
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt
  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag d.18.februar

Nuværende bestyrelse:

Formand:                                      Jan Mørup (formand@langaa-ik.dk)

Næstformand:                                                         Morten Laursen (På valg)

Senior Formand:                        Michael Thaier (På valg)

Senior Hjælper:                                                       Kasper Jørgensen (På valg)

Ungdomsformand:                   Torben Pedersen

Ungdom hjælper:                      Volmer Vand

Kasserer:                                       Flemming Lilleør (På valg)

Oldboys Formand:                     Kristian Olesen

Stadion Ansvarlig:                      Bent Kjeldsen

Menig Suppleanter:                  Mikkel Hougaard (På valg)

Ole Højgaard (På valg)

Revisorer:                                     Holger Hestbech

 

Bestyrelsen

Langå IK