Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling tirsdag d. 21. februar kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved Formanden
 3. Beretning fra Udvalgsformænd
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til Bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlemmer (5 på valg og 3 ønsker ikke genvalg)
 7. Eventuelt
  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14.februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:

Formand: Jan Mørup (På valg)
Næstformand: Morten Laursen
Senior Formand: Ole Kristensen
Senior Hjælper: Gustav Månsson
Ungdomsformand: Torben Pedersen (På valg)
Ungdom hjælper: Volmer Vand (På Valg)
Kasserer: Flemming Lilleør
IT og administration: Kristian Olesen (På valg)
Pedel stadion ansvarlig: Bent Kjeldsen (På valg)
Menig Suppleanter: Kenn Mortensen (På valg)
  Jørgen Rasmussen (På valg)
Revisorer: Charlotte Skousen
  Jørgen Rasmussen

 

Bestyrelsen

Langå IK

www.langaa-ik.dk