Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Beretning ved Formanden
Beretning fra Udvalgsformænd
Godkendelse af regnskab
Indkommende forslag
Valg til Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer (4 Bestyrelsesmedlemmer på valg)
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14.februar (formand@langaa-ik.dk)

Nuværende bestyrelse:
Formand: Jan Mørup
Næstformand: Morten Laursen (På valg)
Senior Formand: Ole Kristensen (På valg)
Oldboys Formand: Jørgen Rasmussen
Senior Hjælper: Gustav Månsson (På valg)
Ungdomsformand: Torben Pedersen
Ungdom hjælper: Brian Steffensen
Kasserer: Flemming Lilleør (På valg)
Pedel stadion ansvarlig: Bent Kjeldsen
Menig Suppleanter: Kasper Jørgensen (På valg)
Kent Amdisen (På valg)
Revisorer: Charlotte Skousen
Karsten Thorsen

Bestyrelsen
Langå IK
www.langaa-ik.dk