Ordinær Generalforsamling
Mødedato/Tid/Sted:

Tirsdag d. 21.02. 2017, 20.00-22.30/ LIK Klubhus

Formål:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og fremlægning af klubbens aktiviteter for 2016

Opnået resultat:

Nye medlemmer til bestyrelsen og godkendelse af regnskab

 

Dagsorden:

1. Udpegning af mødeleder/referent

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden

3. Beretning ved Formanden

3.1. Speciel tak til de frivillige

3.2. Oldboys Landsholdet

3.3. Kommunikation

3.4. Kiosken

4. Beretning ved Næstformand

4.1. Sponsorer

4.2. LIK ombygnings planer

4.3. Legepladsen

5. Beretning ved Senior Formanden

5.1. Året 2016

6. Beretning ved Ungdomsformanden

6.1. Året 2016

7. Præsentation af regnskabet

7.1. Gennemgang af regnskabet

7.2. Spørgsmål til regnskabet

7.3. Godkendelse af regnskabet

8. Indkommende forslag

8.1. Ingen indkommende forslag

9. Valg til bestyrelsen

9.1. Formand: Jan Mørup (på valg – genopstiller)

9.2. Næstformand: Morten Laursen

9.3. Seniorformand: Ole Kristensen

9.4. Seniorhjælper: Gustav Månsson

9.5. Ungdomsformand: Torben Pedersen (på valg -genopstiller ikke)

9.6. Ungdomshjælper: Volmer Vand (på valg – genopstiller ikke)

9.7. Kasserer: Flemming Lilleør

9.8. IT & Admin.: Kristian Olesen (på valg -genopstiller ikke)

9.9. Stadion ansvarlig (Bent Kjeldsen (på valg – genopstiller)

9.10. Menige Suppleant: Kenn Mortensen (på valg)

9.11. Menige Suppleant: Jørgen Rasmussen (på valg)

9.12. Revisorer: Charlotte Skousen og Jørgen Rasmussen

10. Eventuelt

11. Aftaler/konklusioner gennemgås af referent