Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling Torsdag d. 25. februar kl. 20.00 i klubhuset

Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling Torsdag d. 25. februar kl. 20.00 i klubhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning ved Formanden Beretning fra Udvalgsformænd Godkendelse af regnskab Indkommende forslag Valg til Bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer (4 på valg) Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i…

Nytårsappel Senior

Nytårsappel Senior
Lørdag d. 30/01-16 kl.13.00

Kom og vær med til nytårsappellen og hejs flaget, der vil være lidt hyggelig træning – hvorefter der vil være suppe i klubhuset.

Vi håber at se gamle, såvel som nye spillere.

Vel mødt – på vegne af Seniorformanden og trænerne.

Respekt

ET GODT KAMPMILJØ – ET FÆLLES ANSVAR Under overskriften ’Et godt kampmiljø – et fælles ansvar’ ønsker DBU Jylland at påvirke holdninger og adfærd på sidelinjen i en positiv retning. 1056 forældre, 767 trænere og ledere og 966 dommere har i første kvartal af 2015 bidraget til en stor undersøgelse om adfærden på sidelinjen i…