Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling torsdag d. 27. februar kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning ved Formanden Beretning fra Udvalgsformænd Godkendelse af regnskab Indkommende forslag Valg til Bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer (4 Bestyrelsesmedlemmer på valg) Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 23.februar (formand@langaa-ik.dk) Nuværende bestyrelse: Formand:                                       Jan Mørup Næstformand:                                                         Morten Laursen (På valg) Senior Formand:                        …