Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling tirsdag d. 21. februar kl. 20.00 i klubhuset

Langå Idrætsklub Ordinære Generalforsamling tirsdag d. 21. februar kl. 20.00 i klubhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Beretning ved Formanden Beretning fra Udvalgsformænd Godkendelse af regnskab Indkommende forslag Valg til Bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer (5 på valg og 3 ønsker ikke genvalg) Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14.februar…