Lørdag den 1. April kl. 13.00 er der Nytårsappel for boldbasis til og med U12.